ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΕπιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Άνεργους Νέους έως 29 ετώνΔ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ
Ø  Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Άνεργους Νέους έως 29 ετών.
Ø  Πρόγραμμα αξιοποίησης καταρτισμένου εργατικού δυναμικού με επιδοτούμενη πρακτική άσκηση για 35.000 άνεργους νέους.
Ø  Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των ανέργων άρχισε στις 15 Απριλίου και λήγει στις 20 Μαΐου 2013.
Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή στη δράση: «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Άνεργους Νέους έως 29 ετών», η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 20η Μαΐου 2013.
Σκοπός της δράσης είναι η διεύρυνση ευκαιριών για την είσοδο των ηλικιακά νέων ανέργων στην αγορά εργασίας, μέσω θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.
Η δράση διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των γνώσεών τους με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος και προσαρμογή των γνώσεων στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.
Ωφελούμενοι είναι:
  • Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ έως είκοσι εννέα (29) ετών, που έχουν γεννηθεί από την 1-1-1983 και έπειτα και έχουν κάρτα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. σε ισχύ.
  • Άνεργοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως 29 ετών, που έχουν γεννηθεί από 1-1-1983 μέχρι 31-12-1995 και έχουν κάρτα ανεργία του Ο.Α.Ε.Δ. σε ισχύ.
Περιλαμβάνει ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων μέσω χορήγησης voucher για:
·                               Κατάρτιση έως 80 ώρες (οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες).
·      Πρακτική άσκηση/Εργασιακή εμπειρία πέντε (5) μηνών (διάρκεια 500 ωρών).
·      Επιχορήγηση των επιχειρήσεων που θα μετατρέψουν την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας, με κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών για ένα έτος.
Μέσω του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα σε νέους ανέργους:
·      Να αποκτήσουν εξειδικευμένες επαγγελματικές δεξιότητες μέσω επιδοτούμενης κατάρτισης 80 ωρών με 5€/ώρα (σύνολο 400€).
·      Να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία μέσω αμειβόμενης πεντάμηνης πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα για τους πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ  με 460€/μήνα (σύνολο 2.300€), ενώ για τους απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με 400€/μήνα(σύνολο 2.000€).
·      Να έχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.
·      Να έχουν την ευκαιρία μόνιμης απασχόλησης μέσω της επιχορήγησης των επιχειρήσεων που θα μετατρέψουν την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας, με κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών για ένα έτος.
Υποβολή αιτήσεων από τους ωφελούμενους ανέργους:
        Περίοδος υποβολής: από 15/4/2013 έως 20/5/2013 (Ώρα 24:00).
Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στην παρούσα δράση πρέπει:
·           Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής». Εφιστάται η προσοχή των ανέργων στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής. Σημειώνεται ότι η «Αίτηση συμμετοχής» υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.
·           Να διαφυλάξει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το οικείο μηχανογραφικό σύστημα με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα,πίνακες κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της παρούσας.
Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας:
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.voucher.gov.gr, Call Center για τη Δράση: 800 11 44444 ώρες: 09:00-17:00 Δευτέρα – Παρασκευή, Ιστοσελίδα δημοσίευσης http://www.voucher.gov.gr/project/view/id/6
Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι, ιδιαίτερα όσοι δεν διαθέτουν δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων στο ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΚΕΚ:
Στρατώνι Χαλκιδικής τηλ.: 23760 22422,
Στρατονίκη Χαλκιδικής τηλ.: 23760 41404,
Θεσσαλονίκη, Ν. Πλαστήρα 65 Χαριλάου, τηλ.: 2310 397713. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πρόσκληση απο τον Παγχαλκιδικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, παρουσίασης βιβλίου για τον Κοσμά τον Αιτωλό


 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Λάβαμε την παρακάτω ανακοίνωση – πρόσκληση από τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Αρναίας, σχετικά με τη δράση της Επιτροπής αγώνα για την παραμονή του υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην Αρναία (προγραμματίζεται η μεταφορά του στον Πολύγυρο).

Πρέπει να είμαστε μαζικά όλοι παρόντες.


------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ανακοίνωση για τους συμπατριώτες, φίλους και επαγγελματίες.

    Αγαπητοί συμπατριώτες και φίλοι της Αρναίας.
    Αυτές τις λίγες ημέρες πήρατε μια μικρή γεύση από την προσπάθεια που κάνουμε μέσα από τη δημιουργία της ηλεκτρονικής σελίδας των ¨ΑΝΤΙΛΑΛΩΝ¨  για την προβολή του τόπου μας. Είναι ακόμη η αρχή και υποσχόμαστε να συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερο ζήλο. Ζητάμε και από σας να μας βοηθήσετε σε οτιδήποτε νομίζετε ότι είναι χρήσιμο (κυρίως παλιό φωτογραφικό υλικό και αρχεία). Επιπλέον όσοι έχετε την δυνατότητα μπορείτε αντί συνδρομής να καταθέτετε στον λογαριασμό της Εταιρείας μας στην Εθνική Τράπεζα ( 32629600019  ) ότι σας είναι δυνατόν. Να ξέρετε ότι και το ένα ευρώ βοήθειά σας θα μας είναι πολύτιμο για την συνέχιση αυτής της εθελοντικής μας προσπάθειας.
  Επίσης ενημερώνουμε και του επαγγελματίες ότι θα δημιουργήσουμε ιδικό χώρο, για την προβολή των επιχειρήσεών τους με μικρό ετήσιο τίμημα. Από την επισκεψημότητα των τριών ημερών λειτουργίας του blog των ΑΝΤΙΛΑΛΩΝ, φαίνεται η μεγάλη προβολή που θα έχουν.  Σύντομα θα σας ενημερώσουμε για τον τρόπο.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων
Το Δ.Σ. της Πολιτιστικής και Επιμορφωτικής Εταιρείας Αρναίας


1 σχόλιο:

  1. ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΝΑΙΩΤΩΝ.
    ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ

    ΑπάντησηΔιαγραφή