ΑΠΕΒΙΩΣΑΝ Απεβίωσαν οι παρακάτω συμπατριώτες μας:
                               2012 
        Χρήστος  Ξιούφης του Αγγέλου,  19-1-2012 ετών 85
·         Άννα  Ξιούφη του Ιωάννη,  25-2-2012  ετών 79
·         Βασιλική Γιαναρίκα του Χρήστου,  28-2-201  ετών 78
·         Μαρία Ζωγράφου του Γρηγορίου,  8-3-2012 ετών 85
·         Ελένη  Ραγιά του Γεωργίου,  29-3-2012  ετών 68
·         Αναστασία Ματζιώλη του Γεωργίου,  24-4-2012  ετών 85
·         Βασίλειος  Λιούτας του Γεωργίου,  25-4-2012  ετών 48
·         Αστέριος  Μπουζιάς του Ιωάννη,  28-4-2012  ετών 78
·         Δημήτριος  Κυριαφίνης του Γεωργίου,  11-5-2012 ετών 88
·         Γεώργιος  Καραδημήτρας του Αγγέλου,  15-5-2012  ετών 53
·         Δημήτριος  Αργυρός του Αστερίου,  25-5-2012  ετών 88
·         Μαρία  Λαλιώτου του Γεωργίου,  27-5-2012  ετών 85
·         Μαρία  Ξύστρου του Γρηγορίου,  21-6-2012  ετών 78
·         Μαρία Γκόσποτα του Κων/νου,  30-6-2012  ετών 63
·         Νικόλαος  Αρβανίτης του Αστερίου, 1-7-2012  ετών 64
·         Δημήτριος  Καραδημήτρας του Κων/νου,  2-8-2012  ετών 79
·         Δημήτριος  Τσόχας του Ιωάννη και της Μαρίας,  10-8-2012   ετών 92
·         Γεώργιος  Μοσχούδης του Νικολάου,  10-8-2012 ετών 91
·         Αστέριος  Πραβήτας του Αναστασίου,  12-8-2012  ετών 74
·         Αγγελική  Ματζιώλη του Δημητρίου,  15-8-2012  ετών 81
·         Βασίλειος  Πανιώρας του Κων/νου,  18-8-2012  ετών 79
·         Νικόλαος Κατσάγγελος του Αγγέλου,  14-9-2012  ετών 86
·         Νικόλαος  Σκοτίδας του Γεωργίου,  16-9-2012  ετών 92
·         Παναγιώτης  Γεωργάκας του Γεωργίου,  29-9-2012  ετών 19
·         Γεώργιος  Ξιούφης του Χρήστου,  14-10-2012  ετών 80
·         Δέσποινα  Πραβήτα του Γεωργίου,  29-10-2012  ετών 62
·         Μηλιά  Μπήρου του Δημητρίου,  13-11-2012  ετών 85
·         Καλλιόπη   Ντάλλε του Γ.,  10-11-2012  ετών 63
·         Μαρία  Πανιώρα του Γεωργίου,  2-12-2012  ετών 79
·         Δέσπω  Τζιτζιρίκα του Κων/νου,  13-12-2012  ετών 68
·         Μαρία  Ναζίρη του Δημητρίου,  16-12-2012  ετών 95
·         Βασιλική  Βογιατζή του Κων/νου,  18-12-2012  ετών 87
·                                           2013 
  Αικατερίνη  Χαλκιά του Χρήστου,  7-2-2013  ετών 84
·         Ελένη  Πάχτα του Νικολάου,  8-2-2013  ετών 98 
  Κωνσταντίνος Τσιούκας του Αστερίου,  18-2-2013  ετών 94
  Θεόδωρος Ντάλλες του Νικολάου,  1-3-2013  ετών 76
  Χρήστος Ρίζος του Κωνσταντίνου,  4-3-2013  ετών 95
  Στέλλα Ρίζου του Χρήστου,  4-3-2013  ετών 88  
  Νικόλαος Αρβανίτης του Αθανασίου,  12-3-2013  ετών 84 
  Μιχαήλ Ζαχαρίου του Ζαχαρία,  27-3-2013  ετών 74
  Ελενη Λιούτα του Ιωάννη,  31-3-2013  ετών 89
  Χρήστος Βλάχτσης του Βέλκου,  20-4-2013  ετών 87
  Σουλτάνα Δημητρακούδη του Αλεξάνδρου,  27-4-2013  ετών 86
  Νίτσα Σαμαρά του Γεωργίου,  2-5-2013  ετών 70 
  Λεμονιά Τζιτζιρίκα του Ιωάννη,  19-5-2013  ετών 81
  Χρυσάνθη Γεωργίου Τσόχα,  15-6-2013  ετών 84
  Ελένη Τρικκαλιώτη του Γεωργίου,  20-6-2013  ετών 84
  Σουλτάνα Κοσμά του Νικολάου,  24-6-2013  ετών 85
  Άγγελος Ρεπάνης του Παύλου,  8-7-2013  ετών 73
  Θεοχάρης Τζαναλέας του Κωνσταντίνου,  20-7-2013  ετών 90
  Χρυσάνθη Καραδημήτρα του Δημητρίου,  13-8-2013  ετών 75
  Μαρία Μανασσή του Ιωάννη,  27-8-2013  ετών 92
  Θεόδωρος Κοτροβέλης του Κωνσταντίνου,  7-9-2013  ετών 85
  Νικόλαος Βαλιάνος του Πέτρου,  17-10-2013  ετών 75
  Αστέριος Θαλασσινός του Γεωργίου,  14-11-2013  ετών 80
 

                           2014
 Κωνσταντίνος Τσιαμούρης του Αντωνίου,  απεβίωσε 4-1-2014  ετών 73
  Δημήτριος Ψυχούλας του Ιωάννη,  απεβίωσε 6-2-2014  ετών  79
  Ευαγγελία Μπουζιά του Κωνσταντίνου,  απεβίωσε  16-2-2014  ετών 98
  Βύρων Τσιούκας του Αστερίου,  3-3-2014  ετών 86
  Δέσποινα Διαμαντούδη του Γεωργίου,  6-3-2014  ετών 86
  Δημήτριος Μπήρος του Αστερίου,  18-3-2014  ετών 94
  Γεώργιος Κοσμαράς του Ιωάννη,  23-3-2014  ετών 85
  Ζωή Καλαϊτζή του Θεοδώρου,  1-4-2014  ετών 80
  Σουλτάνα Τσιαμούρη του Θεοδώρου,  13-4-2014  ετών 81
  Βασίλειος Αρβανίτης  του Δημητρίου,  20-4-2014  ετών 78
  Παναγιώτης Ταμβάκης του Αστερίου,  6-5-2014  ετών 50
  Μαρία Κωνσταντά του Βασιλείου,  29-5-2014  ετών 73
  Χρήστος Σαμαράς του Γεωργίου,  18-6-2014  ετών 48
  Άννα Ζωγράφου του Γεωργίου,  21-6-2014  ετών 90
  Αναστασία Καμανδάνη του Νικολάου,  30-6-2014  ετών 78
  Αγαθή Τσόχα του Κωνσταντίνου,  8-7-2014  ετών 86
  Κωνσταντίνος Τζιμητρέας του Δημητρίου,  16-7-2014  ετών 70
  Αστέριος Κατσαμούρης του Νικολάου,  19-7-2014  ετών 67
  Αικατερίνη Παπαγιάννη του Πέτρου,  22-7-2014  ετών 83
  Πέτρος Ζωγράφος του Ιωάννη,  12-8-2014  ετών 80
  Ελένη Σταγάκη του Ιωσήφ,  13-8-2014  ετών 54
  Κωνσταντίνος Τζιτζιρίκας του Γεωργίου,  24-8-2014  ετών 67
  Γεώργιος Γκόσποτας του Χριστοφόρου,  7-9-2014  ετών 72
  Μαρία Σαραφιανού του Περικλή,  10-9-2014  ετών 26
  Δέσποινα Ξιούφη του Γεωργίου,  15-9-2014  ετών 82
  Ηρώ Σμαραγδή του Κωνσταντίνου,  30-9-2014  ετών 75
  Ευδοκία Καρανταγλή του Ιωάννη,  6-10-2014  ετών 88
  Αθανάσιος Νεραντζιάς του Ιωάννη, 9-10-2014  ετών 78
  Βασίλειος Τζαναλέας του Κωνσταντίνου, 10-10-2014  ετών 83
  Κατίνα Βαράνου του Γεωργίου,  14-10-2014  ετών 86
  Άγγελος Πανιώρας του Γεωργίου,  18-10-2014  ετών 56
  Σοφία Καραδημήτρα του Αντωνίου, 18-11-2014  ετών 36
  Κλέαρχος Σαμαράς του Αναστασίου,  5-12-2014  ετών 83
  Γεώργιος Σαμαράς του Ιωάννη,  15-12-2014  ετών 91 

                                    
                             2015

 Μαρία Γαλλή του Κωνσταντίνου,  17-1-2015  ετών 78
  Μαρία Καρατσέ του Κωνσταντίνου,  17-1-2015  ετών 82
  Σουλτάνα Λειβανού του Αντωνίου,  28-1-2015  ετών 61
  Ευαγγελία Δημητρακούδη του Νικολάου,  15-2-2015  ετών 94
  Κωνσταντίνα Κουτσογιώργη του Χρήστου,  15-2-2015  ετών 19
  Βασίλειος Ζέρβας του Παναγιώτη,  15-2-2015  ετών 22
  Δημήτριος Κούνδουρος του Κωνσταντίνου,  22-2-2015  ετών 90
  Νικόλαος Στεργιούλας του Ιωάννη,  25-2-2015  ετών 70
  Αλίκη Λαλιώτη του Νικολάου,  3-3-2015  ετών 81
  Νικόλαος Αργυρός του Αστερίου,  12-3-2015  ετών 88
  Δημήτριος Τρικαλιώτης του Παναγιώτη,  27-3-2015  ετών 71
  Γεώργιος Γεωργάκας του Παναγιώτη,  1-4-2015  ετών 50
  Νικόλαος Ζωγράφος του Ιωάννη,  4-4-2015  ετών 94
  Ευφροσύνη Κεχαγιά του Δημητρίου,  5-4-2015  ετών 89
  Αικατερίνη Πραβήτα του Αστερίου,  14-4-2015  ετών 87
  Μαρία Μανιταρά του Χρήστου,  16-4-2015  ετών 85
  Κωνσταντινιά Πάχτα του Αστερίου,  23-4-2015  ετών 68
  Άννα Τσιούκα του Δημητρίου,  23-5-2015  ετών 95
  Ευαγγελία Λεγοντή του Δημητρίου, 18-6-2015  ετών 79
  Άννα Αδαμίδη του Παντελή, 21-7-2015  ετών 92
  Δημήτριος Ματζιώλης του Ιωάννη,  29-7-2015  ετών 84
  Κατίνα Δουρβετάκη του Ιωάννη,  3-8-2015  ετών 78
  Νικόλαος Καλτσός του Κωνσταντίνου,  5-8-2015  ετών 73
  Χρήστος Πανιώρας του Αγγέλου,  11-9-2015  ετών 81
  Στεργιανή Ραμαδάνη του Παντελή, 29-9-2015  ετών 84
  Κωνσταντινιά Κοτσάνη του Χαρίλαου, 6-10-2015  ετών 60
  Κωνσταντίνος Κοτροβέλης του Θεοδώρου, 9-10-2015  ετών 49
  Ιωάννης Τρικαλιώτης του Θωμά, 11-10-2015  ετών 80
  Σοφία Αποστολούδα του Μιχαήλ, 24-10-2015  ετών 86
  Βασιλική Σαμαρά του Ιωάννη, 31-10-2015  ετών 76
  Αικατερίνη Βαράνου του Δήμου, 1-11-2015  ετών 79
  Κωνσταντίνος Μπούφτας του Δημητρίου, 19-11-2015  ετών 92
  Πηγήνα Ζώμπου του Αγγέλου, 21-11-2015  ετών 81
  Κωνσταντίνος Μαχαιράς του Νικολάου, 30-11-2015  ετών 86
  Κωνσταντίνος Λεγοντής του Αλεξίου, 22-12-2015  ετών 87

              2016

  Γεώργιος Νικολής του Νικολάου, 27-1-2016  ετών 87
  Γεώργιος Ρήγας του Παντελή, 29-1-2016  ετών 92
  Στέφανος Μαχαιράς του Νικολάου, 10-2-2016  ετών 77
  Άννα Καλυβιώτη του Ιωάννη, 21-2-2016  ετών 75
  Δήμος Πανιώρας του Κωνσταντίνου, 17-3-2016  ετών 84
  Αστέριος Αργυρός του Χρήστου, 5-4-2016  ετών 69
  Δημήτριος Τρικκαλιώτης του Γεωργίου, 15-4-2016  ετών 85
  Ερμιόνη Κοκαλιάρη του Ηλία, 17-4-2016  ετών 84
  Παρασκευή Κοκκαλιάρη του Βασιλείου, 25-4-2016  ετών 102
  Αθανάσιος Σαμαράς του Αναστασίου, 6-5-2016  ετών 90
  Ελένη Τσιφούτη του Πέτρου, 12-5-2016  ετών 63
  Ιωάννης Καραδημήτρας του Αθανασίου, 4-6-2016  ετών 77
  Θεοχάρης Καλτσός του Αστερίου, 22-6-2016  ετών 84
  Τριανταφυλλιά Κοντογιώργη του Πέτρου, 31-7-2016  ετών 79
  Γρηγόριος Ζάχος του Γεωργίου, 24-9-2016  ετών 71
  Καλλιόπη Κοτσάνη του Γεωργίου, 31-10-2016  ετών 59
  Μαγδαληνή Τρικαλιώτου του Παναγιώτη, 6-11-2016  ετών 69
  Γεώργιος Τετράδας του Αστερίου, 19-11-2016  ετών 72
  Παναγιώτης Λιούτας του Γεωργίου, 11-12-2016  ετών 78
  Ιωσήφ Σταγάκης του Ιωάννη, 28-12-2016  ετών 86

                  2017

 Ευαγγελία Παπαγιάννη του Νικολάου, 5-1-2017  ετών 95
  Δημήτριος Καλαϊτζής του Αγγέλου, 8-1-2017  ετών 62
  Απόστολος Λιούτας του Αστερίου, 19-1-2017  ετών 80
  Αικατερίνη Κυριάκου του Γεωργίου, 31-1-2017  ετών 72
  Δέσποινα Λιάγκου του Ιωάννη, 10-2-2017  ετών 85
  Βασίλειος Κωνσταντάς του Κωνσταντίνου, 26-3-2017 ετών 85
  Ιωάννης Καλυβιώτης του Γεωργίου, 28-3-2017 ετών 73
  Κωνσταντινιά Μπουζιά του Γεωργίου, 5-4-2017  ετών 72
  Ελένη Καμάρη του Αστερίου,  15-4-2017  ετών 92
  Δέσποινα Ξιούφη του Αστερίου, 26-4-2017  ετών 89
  Ιωάννης Βαλιάνος του Γεωργίου, 1-5-2017  ετών 81
  Γεώργιος Πανιώρας του Αγγέλου, 7-5-2017  ετών 90
  Χριστόφορος Κύρου του Θεοχάρη, 19-5-2017  ετών 65
  Δήμητρα Πασχαλίδου του Κωνσταντίνου, 9-6-2017  ετών 83
  Μαρία Σαράφη του Γεωργίου, 21-6-2017  ετών 88
  Γρηγόριος Ματσίγγος του Δημητρίου, 22-6-2017  ετών 71
  Βασίλειος Κωνσταντάς του Αστερίου, 23-6-2017  ετών 83
  Λασκαρίνα Μωυσή του Γεωργίου, 3-7-2017  ετών 73
  Αστέριος Πανιώρας του Κωνσταντίνου,  ετών 80
  Μαρία Βλαχοπούλου του Κωνσταντίνου, 22-9-2017  ετών 79
  Βασίλειος Μπαντιάκας του Ευαγγέλου, 3-10-2017  ετών 67
  Κωνσταντίνος Τσόχας του Βασιλείου, 9-10-2017  ετών 48
  Νικόλαος Ταμβάκης του Παναγιώτη, 20-10-2017  ετών 90
  Ιφιγένεια Τρικκαλιώτου του Αργυρίου, 16-11-2017  ετών 91
  Σουλτάνα Κυριαζή του Παύλου, 10-12-2017  ετών 45
  Άγγελος Λαλιώτης του Νικολάου, 17-12-2017  ετών 92

                                        2018
 Ελένη Ζωγράφου  του Κωνσταντίνου, 4-1-2018  ετών 75
  Νικόλαος Νίκου του Γεωργίου, 21-1-2018  ετών 85
  Αικατερίνη Κυριάκου του Δημητρίου, 9-2-2018  ετών 97
  Αργυρή Καραστέργιου του Ιωάννη, 6-3-2018  ετών 79
  Μαρία Κανελλοπούλου του Πέτρου, 8-3-2018  ετών 67
  Μαρία Στρόλιου του Ιωάννη, 15-3-2018  ετών 50
  Κωνσταντίνος Κοτσάνης του Τηλεμάχου, 19-3-2018  ετών 61
  Γεώργιος Πραβίτας του Περικλή, 28-3-2018  ετών 79
  Μαρία Καραγιάννη του Λάσκαρη, 9-4-2018  ετών 83
  Γεώργιος Καραγιάννης του Δημητρίου, 11-4-2018  ετών 76
  Στέλλα Τζάρα του Μαυρουδή, 13-4-2018  ετών 83
  Αντωνία Ρεπάνη του Γεωργίου, 24-4-2018  ετών 37
  Γεώργιος Σαράφης του Αχιλλέα, 8-5-2018  ετών 89
  Ιωάννης Ξιούφης του Αγγέλου, 20-6-2018  ετών 88
  Απόστολος Ρωμνιός του Αναστασίου, 27-6-2018  ετών 77
  Νικόλαος Μανωλάρας του Κλεάνθη, 5-7-2018  ετών 79
  Χριστόδουλος Ματσίγγος του Βασιλείου, 11-7-2018  ετών 94
  Αλέξανδρος Κάτσιος του Γεωργίου, 24-7-2018  ετών 91
  Ελένη Σαμαρά του Γεωργίου, 6-8-2018  ετών 84
  Άννα Ρεπάνη του Αγγέλου, 27-9-2018  ετών 77
  Μαρία Ρεπάνη του Αγγέλου, 22-10-2018  ετών 75
  Μηλιά Σκοτίδα του Παντελή, 17-11-2018  ετών 81
  Μαυρουδής Καραγιάννης του Δημητρίου, 13-12-2018  ετών 71
  Ιωάννης Κοσμαράς του Δημητρίου, 21-12-2018  ετών 88

                                          2019
 Αικατερίνη Τρικκαλιώτη του Δημητρίου, 21-1-2019  ετών 90
  Αικατερίνη Τσολάκη του Κωνσταντίνου, 26-1-2019  ετών 91
  Θεοδώρα Μπάλλα του Χρήστου, 11-2-2019  ετών 64
  Ιωάννης Καζάκος του Παντελή (Γηροκομείο), 15-2-2019  ετών 73
  Χριστόδουλος Τρικκαλιώτης του Γεωργίου, 16-2-2019,  ετών 94
  Ιωάννης Τρικκαλιώτης του Γεωργίου, 26-2-2019,  ετών 63
  Γαρυφαλιά Ρωμνιού του Αντωνίου, 1-3-2019  ετών 73
  Ελένη Σαμαρά του Αστερίου, 3-3-2019  ετών 92
  Άννα Μάντακα του Κωνσταντίνου, 10-3-2019  ετών 81
  Μαρίκα Λαλιώτη του Αγγέλου, 12-3-2019  ετών 90
  Στυλιανή Μανωλάκη του Κλεάνθη, 17-3-2019  ετών 76
  Δέσποινα Γεωργάκα του Αργυρίου, 17-3-2019  ετών 91
  Μαυρουδής Τζάρας του Κωνσταντίνου, 26-3-2019  ετών 87
  Αστέριος Τρικκαλιώτης του Ιωάννη, 1-4-2019  ετών 36
  Αλέξανδρος Νίκου του Αποστόλου, 18-5-2019  ετών 81
  Θεοχάρης Καραδημήτρας του Αντωνίου, 21-5-2019  ετών 60
  Αικατερίνη Καραβάτου του Χρήστου, 16-6-2019  ετών 67
  Δέσποινα Κοσμαρά του Ιωάννη, 17-6-2019  ετών 87
  Μαρία Αργυρού του Αργυρίου, 29-6-2019  ετών 86
  Δημήτριος Ρήγας του Ιωάννη, 30-6-2019  ετών 88
  Δημήτριος Σόλλο του Σόκολ, 17-7-2019  ετών 44
  Θεόδωρος Τσιαμούρης του Αντωνίου, 19-7-2019  ετών 88
  Νικόλαος Νάκου του Χρήστου, 7-8-2019  ετών 73
  Άννα Κωνσταντά του Γεωργίου, 23-8-2019  ετών 82
  Αθανάσιος Καραγιάννης του Ζαχαρία, 25-8-2019  ετών 71
  Νικόλαος Λαμπρινός του Γεωργίου, 17-9-2019  ετών 91
  Γεώργιος Παναγιώτας του Ιωάννη, 25-9-2019  ετών 73
  Χρήστος Τσόχας του Ιωάννη, 18-10-2019  ετών 44

    


  Το Δ.Σ. και τα μέλη της Εταιρείας μας εύχονται Θερμά συλλυπητήρια στους συγγενείς. Ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές τους.

-

4 σχόλια:

 1. Μερικές φορές λέω ότι ο Θεός δεν είναι δίκαιος. Στη λίστα έχουμε από 19 έως σχεδόν 100 χρονών!!!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Οι Μπαρμπάδες και οι θειές που γνωρίσαμε ένας ένας φεύγουν . . . Και τί μένει; Τα τσίπουρα, τα γλέντια και οι καλωσύνες. . .Γι' αυτό, φάε πιε και ύστερα γλιέπουμι. . .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Πού πήγαν ο Μπάρμπα Νικος ο Ντάλες, ο μπάρμπα Χρήστος Παπαγιάννης, ο μπάρμπα Γιάννης Ψυχούλας, Ο Ιταλός, Ο βιβλιοπώλης στο στενό και πως τον έλεγαν (κι'ας μάς το θυμίσει κάποιος),ο Γυμνασιάρχης μας Κουμάντος, ο άλλος ο Ταξιάρχης , και ο καθηγητής μας ο Γαλλικός, που έμενε εκεί στο Μπιρέικο και τόσοι τόσοι άλλοι;;; Και ζουν όλοι εκείνοι όσο κάποιοι τους θυμόμαστε. Μετά,. . .καρτέρα. . .(Θαπούμε κι' άλλα, καρτεράτε . . .)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Καλό κατευόδιο στον πάλαι ποτέ συμμαθητή Στέφανο Μαχαιρά. Η ηλικία μας έφτασε στο "προσδόκιμον" και ά να δγιούμε ποιος πρώτα και ποιος ύστερότερα. Δε γράφω τόνομάμου γιατί δε θέλω σχόλια, ποιος, γιατί κι' από πού
  (Παντελή, κατάλαβες;;;)

  ΑπάντησηΔιαγραφή